Privacybeleid

Privacyverklaring Novive 

Novive orthomoleculair- en hormooncoaching (hierna: Novive) vindt privacy heel belangrijk. Daarom gaat Novive zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Novive is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Novive voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving omtrent privacy, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Novive een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dossier en persoonsgegevens

Je dossier bevat je naam, adres en contact gegevens (telefoon, email), bankrekeningnummer, geboortedatum, aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, informatie over eventuele supplementen en medicijnen die je gebruikt en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die je aan Novive hebt gegeven, maar die door een andere zorgverlener zijn verzameld, bijvoorbeeld je huisarts of specialist.

Bewaartermijn

Alleen je behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in je dossier en zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Conform de WBOG worden je gegevens tot 20 jaar na beëindiging van de therapie bewaard.

Nieuwsbrief 

Maximaal 1 maal per maand ontvang je een email met algemene informatie van Novive. Mocht je daar geen interesse in hebben dan kun je je gemakkelijk uitschrijven van deze mailings. Alle overige e-mails zijn persoonlijk en op jouw therapie van toepassing.

Cookies

Novive gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Novive gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Novive hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens de afwezigheid van je therapeut
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Het gaat om:
  • Naam, adres en woonplaats
  • Geslacht
  • Klantnummer en geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bv. “Orthomoleculair consult”

Deze gegevens kunnen ook worden ingezien door partijen waarbij Novive de (financiële) administratie heeft ondergebracht. Novive heeft met deze partijen overeenkomsten gesloten voor veilige gegevensoverdracht.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

 Voor elke andere reden tot delen van jouw gegevens, wordt altijd eerst je expliciete toestemming gevraagd.

Gegevensverzameling door derden

 Indien er op jouw verzoek aanvullend onderzoek van bv. bloed of ontlasting wordt gedaan, zullen de onderzoeksinstellingen die het onderzoek in opdracht van Novive verrichten, ook een aantal gegevens van je ontvangen. Dit betreft naam, adres, geslacht, contactgegevens en geboortedatum. Novive heeft met deze onderzoeksinstellingen overeenkomsten gesloten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar iris@novive.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, en hiervoor is legitimatie noodzakelijk, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Novive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Iris de Jong van Novive via iris@novive.nl of 06-39 21 59 60.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Scroll naar boven